แฟ้ม : WorldMercatorContinents.jpg
แผนที่-โลก-WorldMercatorContinents.jpg
1516x1161 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.freeusandworldmaps.com