แฟ้ม : political_world_map.jpg
แผนที่-โลก-political_world_map.jpg
8000x4000 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.fabiovisentin.com