แฟ้ม : World_Map_FIVB.png
แผนที่-โลก-World_Map_FIVB.png
800x370 (พิกเซล)
PNG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : upload.wikimedia.org