แฟ้ม : physical_world_map.jpg
แผนที่-โลก-physical_world_map.jpg
750x451 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.freeworldmaps.net