แฟ้ม : personalised-world-map.jpg
แผนที่-โลก-personalised-world-map.jpg
500x335 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.mapsinternational.co.uk