แฟ้ม : open-source-world-map.png
แผนที่-โลก-open-source-world-map.png
700x343 (พิกเซล)
PNG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : piwik.org