แฟ้ม : physical-free-world-map-b1.jpg
แผนที่-โลก-physical-free-world-map-b1.jpg
1000x500 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.free-world-maps.com