แฟ้ม : WorldM1.jpg
แผนที่-โลก-WorldM1.jpg
1422x987 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.essex.ac.uk