แฟ้ม : new-world-map.png
แผนที่-โลก-new-world-map.png
1190x719 (พิกเซล)
PNG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : randomperspective.com