แฟ้ม : Physical_Political_World_Map.jpg
แผนที่-โลก-Physical_Political_World_Map.jpg
6480x3888 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : upload.wikimedia.org