แฟ้ม : political-world-map.jpg
แผนที่-โลก-political-world-map.jpg
400x285 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : cache2.allpostersimages.com