แฟ้ม : large-size-world-political-map.jpg
แผนที่-โลก-large-size-world-political-map.jpg
8000x4000 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.mytripolog.com