แฟ้ม : txu-oclc-264266980-world_pol_2008-2.jpg
แผนที่-โลก-txu-oclc-264266980-world_pol_2008-2.jpg
6972x3880 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.lib.utexas.edu