แฟ้ม : 2004world8000.jpg
แผนที่-โลก-2004world8000.jpg
8780x5264 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : sunnycv.com