แฟ้ม : vector-world-map-v2.2.gif
แผนที่-โลก-vector-world-map-v2.2.gif
7000x3939 (พิกเซล)
GIF (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.vectorworldmap.com