แฟ้ม : worldmap.gif
แผนที่-โลก-worldmap.gif
4000x3000 (พิกเซล)
GIF (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : web.mst.edu