แฟ้ม : map-1-1019.png
แผนที่-โลก-map-1-1019.png
7984x4781 (พิกเซล)
PNG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : assets.nydailynews.com