แฟ้ม : world_map.gif
แผนที่-โลก-world_map.gif
1800x1060 (พิกเซล)
GIF (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.jimmymack.org