แฟ้ม : World_Map_of_Y-DNA_Haplogroups.png
แผนที่-โลก-World_Map_of_Y-DNA_Haplogroups.png
1600x879 (พิกเซล)
PNG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : 1.bp.blogspot.com