แฟ้ม : World-map.jpg
แผนที่-โลก-World-map.jpg
2000x1149 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.hangthebankers.com