แฟ้ม : noaa_world_topo_bathymetric_lg.jpg
แผนที่-โลก-noaa_world_topo_bathymetric_lg.jpg
6000x3273 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.worldmapsonline.com