แฟ้ม : world-map-2008.jpg
แผนที่-โลก-world-map-2008.jpg
800x519 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : 1.bp.blogspot.com