แฟ้ม : world_600w.jpg
แผนที่-โลก-world_600w.jpg
1600x1005 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : 3.bp.blogspot.com