แฟ้ม : Larg-world-map.jpg
แผนที่-โลก-Larg-world-map.jpg
4500x3019 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : www.hdwallpapersfan.com