แฟ้ม : world%2Bmap.jpg
แผนที่-โลก-world%2Bmap.jpg
1600x1067 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : 4.bp.blogspot.com