แฟ้ม : c6Agr.jpg
แผนที่-โลก-c6Agr.jpg
3375x1900 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : i.imgur.com