แฟ้ม : World-Map-15.gif
แผนที่-โลก-World-Map-15.gif
4450x2887 (พิกเซล)
GIF (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : mappery.com