แฟ้ม : WorldMap_LowRes_Zoom2.jpg
แผนที่-โลก-WorldMap_LowRes_Zoom2.jpg
14976x5760 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : media.moddb.com