แฟ้ม : Political_World_Map_in_Official_Language.jpg
แผนที่-โลก-Political_World_Map_in_Official_Language.jpg
4500x2234 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : upload.wikimedia.org