แฟ้ม : 03IPatlas_worldmap.gif
แผนที่-โลก-03IPatlas_worldmap.gif
498x281 (พิกเซล)
GIF (File Format)

แผนที่ : โลก
ลิขสิทธิ์ : i.infopls.com