แฟ้ม : guinea_pol02.jpg
แผนที่-ประเทศกินี-guinea_pol02.jpg
1080x1272 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : ประเทศกินี
ลิขสิทธิ์ : www.lib.utexas.edu