แฟ้ม : guinea.gif
แผนที่-ประเทศกินี-guinea.gif
1004x1160 (พิกเซล)
GIF (File Format)

แผนที่ : ประเทศกินี
ลิขสิทธิ์ : www.lib.utexas.edu