แฟ้ม : south-america-map.gif
แผนที่-ทวีปอเมริกาใต้-south-america-map.gif
278x428 (พิกเซล)
GIF (File Format)

แผนที่ : ทวีปอเมริกาใต้
ลิขสิทธิ์ : www.teachingtreasures.com.au