แฟ้ม : gab_s_amer_2p_f.jpg
แผนที่-ทวีปอเมริกาใต้-gab_s_amer_2p_f.jpg
285x350 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : ทวีปอเมริกาใต้
ลิขสิทธิ์ : media.maps.com