แฟ้ม : map_south_america.gif
แผนที่-ทวีปอเมริกาใต้-map_south_america.gif
400x528 (พิกเซล)
GIF (File Format)

แผนที่ : ทวีปอเมริกาใต้
ลิขสิทธิ์ : static2.123teachme.com