แฟ้ม : SouthAmerica-Maps-thumb.png
แผนที่-ทวีปอเมริกาใต้-SouthAmerica-Maps-thumb.png
226x280 (พิกเซล)
PNG (File Format)

แผนที่ : ทวีปอเมริกาใต้
ลิขสิทธิ์ : www.printablemaps.net