แฟ้ม : North-America-Map-1797.jpg
แผนที่-ทวีปอเมริกาเหนือ-North-America-Map-1797.jpg
1174x996 (พิกเซล)
JPG (File Format)

แผนที่ : ทวีปอเมริกาเหนือ
ลิขสิทธิ์ : www.zonu.com