Súbor : Tim
Mapa-Svet-Tim
1337x714 (Obrazový prvok)
JPG (Formát súboru)

Mapa : Svet
Autorské právo : convertit.com