Αρχείο : large_political_and_administrative_map_of_guinea.jpg
Χάρτης-Γουινέα-large_political_and_administrative_map_of_guinea.jpg
1080x1272 (Εικονοστοιχείο)
JPG (Μορφότυπο)

Χάρτης : Γουινέα
Πνευματική ιδιοκτησία : www.vidiani.com