Αρχείο : guinea_veg_1973.jpg
Χάρτης-Γουινέα-guinea_veg_1973.jpg
715x570 (Εικονοστοιχείο)
JPG (Μορφότυπο)

Χάρτης : Γουινέα
Πνευματική ιδιοκτησία : www.lib.utexas.edu