Αρχείο : Guinea-Map.gif
Χάρτης-Γουινέα-Guinea-Map.gif
1004x1160 (Εικονοστοιχείο)
GIF (Μορφότυπο)

Χάρτης : Γουινέα
Πνευματική ιδιοκτησία : mappery.com