Αρχείο : detailed_relief_and_administrative_map_of_guinea.jpg
Χάρτης-Γουινέα-detailed_relief_and_administrative_map_of_guinea.jpg
1104x1282 (Εικονοστοιχείο)
JPG (Μορφότυπο)

Χάρτης : Γουινέα
Πνευματική ιδιοκτησία : www.vidiani.com