Файл : GURPS_Reign_of_Steel_world_map.png
Карта-Свят-GURPS_Reign_of_Steel_world_map.png
4500x2234 (Пиксел)
PNG (Файлов формат)

Карта : Свят
Авторско право : upload.wikimedia.org