Файл : world12.gif
Карта-Свят-world12.gif
337x230 (Пиксел)
GIF (Файлов формат)

Карта : Свят
Авторско право : www.theodora.com