Файл : large-big-size-world-political-map.jpg
Карта-Свят-large-big-size-world-political-map.jpg
6972x3880 (Пиксел)
JPG (Файлов формат)

Карта : Свят
Авторско право : www.mytripolog.com