Файл : 1024px-Worldmap_LandAndPolitical.jpg
Карта-Свят-1024px-Worldmap_LandAndPolitical.jpg
1024x535 (Пиксел)
JPG (Файлов формат)

Карта : Свят
Авторско право : upload.wikimedia.org