Файл : world_political_standard_blue_ocean_lg.jpg
Карта-Свят-world_political_standard_blue_ocean_lg.jpg
4500x3146 (Пиксел)
JPG (Файлов формат)

Карта : Свят
Авторско право : www.worldmapsonline.com